Bus Parking Český Krumlov

Busparking Český Krumlov - FAQ

Organizace zájezdových autobusů od 1. 6. 2019

 

OBECNÉ:

OD JAKÉHO DATA BUDE ZPOPLATNĚN VJEZD NA BUS-STOP V ČESKÉM KRUMLOVĚ?

Vjezd na BUS-STOP v Českém Krumlově bude zpoplatněn od 1. 6. 2019.

JAK JE MOŽNÉ REZERVOVAT VJEZD NA BUS-STOP?

Před příjezdem zájezdových autobusů do Českého Krumlova je nutné vjezd na BUS-STOP rezervovat prostřednictvím on-line systému na www.busparking.cz/online. Pro každý zájezdový autobus tak je potřeba objednat časový slot pro vjezd na BUS-STOP, a to jak pro zajištění výstupu hostů při příjezdu do Českého Krumlova, tak pro zajištění nástupu hostů při jejich následném odjezdu z Českého Krumlova. 

BUDE UMOŽNĚN VJEZD NA BUS-STOP BEZ PŘEDCHOZÍ ON-LINE REZERVACE?

Provedení on-line rezervace je možné až do 30 minut před plánovaným využitím terminálu. On-line rezervace umožňuje navíc uplatnit slevu ve výši 50 % z parkovného na parkovišti P-BUS Chvalšinská 242 - platí do vyčerpání kapacity parkoviště. Pro případ, že přesto přijede autobus bez předchozí on-line rezervace, je počítáno s pouze dvěma rezervními místy na BUS-STOPu B. Toto využití BUS-STOPu bez předchozí rezervace však bude za zvýšený poplatek 2.000 Kč / 1 vjezd (80 EUR / 1 vjezd) z důvodu nedodržení pravidel organizace zájezdových autobusů.

POKUD PŘIJEDE AUTOBUS BEZ ON-LINE REZERVACE, BUDE SI MOCI POTÉ SVŮJ DRUHÝ VJEZD, TJ. VYZVEDNUTÍ HOSTŮ, REZERVOVAT ON-LINE?

Ano, v případě, že autobus přijede bez on-line rezervace a vyloží hosty na BUS-STOPu B za zvýšený poplatek 2.000 Kč (80 EUR), bude možné, aby si poté časový slot pro vyzvednutí hostů rezervoval v on-line systému samostatně.

BUDE ČÁSTKA ZA VJEZD NA BUS-STOP PLATIT PRO VŠECHNY AUTOBUSY NEBO SE BUDE LIŠIT DLE VELIKOSTI AUTOBUSU?

Ano, částka za vjezd na BUS-STOP bude stejná pro všechny autobusy bez ohledu na jejich velikost.

BUDE NA BUS-STOPU UMOŽNĚNO VYLOŽENÍ A NALOŽENÍ ZAVAZADEL HOSTŮ PRO ODVOZ DO HOTELU?

Vyložení a naložení zavazadel hostů pro odvoz shuttle/taxi do hotelu nebude z časových důvodů a z důvodu zachování plynulosti dopravy na BUS-STOPu možné. Bude však umožněno na parkovištích P-BUS.

BUDOU NA ZPOPLATNĚNÉM BUS-STOPU DALŠÍ SLUŽBY PRO ČEKAJÍCÍ HOSTY?

Přímo na BUS-STOPu bude k dispozici bezplatné WC, wifi zdarma, odpočinková zóna s lavičkami.

 

ZPOŽDĚNÍ:

BUDE MOŽNÉ V PŘÍPADĚ ZPOŽDĚNÍ MĚNIT REZERVOVANÝ ČASOVÝ SLOT PRO VJEZD NA BUS-STOP?

Ano, bude možné bez poplatku posunout rezervovaný časový slot pro příjezd až do 30 minut před plánovaným příjezdem.

CO KDYŽ AUTOBUS NESTIHNE PŘIJET V PŘEDEM OBJEDNANÉM ČASE?

V případě, že ke zpoždění dojde až těsně před plánovaným příjezdem a dojde tak k překročení objednaného časového slotu, bude moci řidič vjet na objednaný terminál, zaplatí však poté na místě dodatečný poplatek ve výši 250 Kč (10 EUR) v případě překročení max. do 60 minut. V případě překročení objednaného časového slotu delšího než 60 minut zaplatí na místě dodatečný poplatek ve výši 1.250 Kč (50 EUR). Platba bude možná v hotovosti či kartou v Kč či EUR.

JAK DLOUHO SE MŮŽE AUTOBUS ZDRŽET NA BUS-STOPU?

Autobus je oprávněn využívat bus-stop pouze po dobu předem rezervovanou v on-line systému. V případě překročení objednaného časového slotu (max. 60 min.) či příjezdu předčasně (max. 10 min.) zaplatí na místě dodatečný poplatek ve výši 250 Kč (10 EUR). Při překročení objednaného časového slotu delšího než 60 min. či v případě příjezdu předčasně delšího než 10 min. zaplatí na místě dodatečný poplatek ve výši 1.250 Kč (50 EUR). V případě využití terminálu BUS-STOP B bez předchozí on-line rezervace může autobus na terminálu setrvat max. 10 min. od vjezdu na terminál. V případě překročení časového limitu 10 min. zaplatí dodatečný poplatek ve výši 250 Kč (10 EUR), po 20 minutách zaplatí 1.250 Kč (50 EUR).

 

ON-LINE REZERVAČNÍ SYSTÉM:

JAKÉ ČASOVÉ SLOTY BUDE MOŽNÉ REZERVOVAT V ON-LINE REZERVAČNÍM SYSTÉMU?

Každou hodinu bude možné v on-line rezervačním systému vybírat ze 3 pevných 20minutových časových slotů, tj. např. 9:00 - 9:20, 9:20 - 9:40, 9:40 - 10:00 atd.

JAKÁ BUDE KAPACITA REZERVACÍ V ON-LINE SYSTÉMU?

Na žádost velkých dopravců byla pro bezproblémové odbavení většího počtu autobusů ve špičkách navýšena kapacitu rezervací na maximální možný počet 13 míst, z toho bude 7 míst na BUS-STOPu A a 6 míst na BUS-STOPu B. Tento krok však znamená, že nebude možné držet volné kapacity pro autobusy přijíždějící mimo on-line rezervační systém.

KDO MŮŽE PROVÁDĚT REZERVACE V ON-LINE REZERVAČNÍM SYSTÉMU?

V on-line rezervačním systému může provádět rezervace cestovní kancelář, dopravce i provozovatel ubytovacího zařízení.

NA JAK DLOUHO DOPŘEDU SE BUDOU MOCI REZERVOVAT ČASY PŘÍJEZDŮ?

Využití výstupního a nástupního terminálu BUS-STOP bude možné rezervovat na 6 měsíců dopředu.

JAK MOHU PROVÉST REZERVACI VJEZDU NA BUS-STOP ZA ZVÝHODNĚNÝ TARIF PRO TURISTY S PŘENOCOVÁNÍM?

Rezervaci vjezdu na bus-stop pro turisty s přenocováním je nutné provést v on-line systému na www.busparking.cz/online. V průběhu provádění rezervace časového slotu pro příjezd a následně pro odjezd hostů Vás systém vyzve k vložení slevového kódu. Slevové kódy obdržíte od provozovatele ubytovacího zařízení, ve kterém turisté nocují. O slevové kódy žádá provozovatel ubytovacího zařízení nejpozději 14 dní před plánovaným příjezdem hostů na adrese busstop@ckrumlov.info.

JAKÝM ZPŮSOBEM SI BUDE MOCI REZERVOVAT VJEZD NA BUS-STOP ŠKOLA ZA SPECIÁLNÍ TARIF PRO STŘEDNÍ ŠKOLY?

Pro uplatnění speciálního tarifu pro střední školy je nutné v průběhu provádění rezervace časového slotu pro příjezd a následně pro odjezd žáků v on-line systému na
www.busparking.cz/online zadat slevový kód. Slevové kódy obdrží škola na základě předem zaslané oficiální žádosti podepsané vedením školy a potvrzující, že se jedná o oficiální školní akci. Tuto žádost je nutné zaslat na e-mail busstop@ckrumlov.info s minimálním předstihem 14 dní před plánovaným příjezdem. Rezervaci v on-line systému může provést dopravce, cestovní kancelář či přímo škola.

JAKÝM ZPŮSOBEM SI BUDE MOCI REZERVOVAT VJEZD NA BUS-STOP ŠKOLA ZA SPECIÁLNÍ TARIF PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY?

Speciální tarif pro mateřské a základní školy platí pro děti do 15 let, tj. vztahuje se na mateřské a základní školy a víceletá gymnázia. Rezervaci vjezdu na BUS-STOP za speciální tarif pro mateřské a základní školy je však nutné provést v on-line rezervačním systému na www.busparking.cz/online. Rezervaci může provést dopravce, cestovní kancelář či přímo škola. V průběhu provádění rezervace časového slotu pro příjezd a následně pro odjezd dětí je potřeba vložit slevový kód. Slevové kódy obdrží škola na základě předem zaslané oficiální žádosti podepsané vedením školy a potvrzující, že se jedná o oficiální školní akci. Tuto žádost je nutné zaslat na e-mail busstop@ckrumlov.info s minimálním předstihem 14 dní před plánovaným příjezdem.

BUDE MOŽNÉ V JEDNÉ OBJEDNÁVCE OBJEDNAT ČASOVÝ SLOT PRO VÍCE VJEZDŮ?

Ne. V jedné objednávce je možné objednat časový slot pouze pro jeden vjezd na terminál, tj. pro jeden zájezdový autobus je nutné provést dvě objednávky, jednu pro zajištění výstupu hostů při příjezdu a druhou pro zajištění nástupu hostů při odjezdu.

JAK BUDE MOŽNÉ UHRADIT OBJEDNANÉ ČASOVÉ SLOTY V ON-LINE SYSTÉMU?

Platba musí být provedena za každý objednaný časový slot, tj. jedna platba pro výstup a druhá platba pro nástup hostů, a to výhradně prostřednictvím platební karty. Platba bude možná v Kč i v EUR.

BUDE NUTNÉ V RÁMCI ON-LINE REZERVACE UVÁDĚT I SPZ AUTOBUSU?

Uvádění SPZ autobusu není při provádění objednávek v on-line systému nutné, QR kód se při vjezdu na BUS-STOP „spáruje“ s SPZ autobusu.

 

PARKOVÁNÍ AUTOBUSŮ:

KDE BUDE MOŽNO ODSTAVIT PRÁZDNÝ AUTOBUS?

Pro odstavení prázdného autobusu jsou určena parkoviště P-BUS, která se nacházejí v okrajových částech města. Lze využít centrální parkoviště P-BUS na Chvalšinské ulici 242 (cca 300 m od výstupního a nástupního terminálu BUS-STOP), příp. v případě naplnění kapacity je k dispozici soukromé parkoviště pro autobusy v Kaplické ulici 623.

KOLIK BUDE STÁT PARKOVNÉ AUTOBUSŮ NA 1 HODINU A 24 HODIN?

Ceník parkování na centrálním parkovišti P-BUS Chvalšinská 242 naleznete na www.busparking.cz. Autobusy, které využily vjezd na výstupní a nástupní místo BUS-STOP s předchozí on-line rezervací, budou moci do vyčerpání kapacity parkoviště uplatnit slevu ve výši 50 % z parkovného na parkovišti P-BUS Chvalšinská 242. 

Ceník parkování na P-BUS

Cena parkování autobusu za každou započatou hodinu* 100 Kč / 4 EUR
Cena parkování za 1 den (24 hodin)* 600 Kč / 24 EUR

*Při předložení QR kódu z BUS-STOPu sleva 50 % z parkovného - do vyčerpání kapacit parkoviště.

Ceník BUS-STOP od 1.6.2019

cena za 1 vjezd včetně DPH
On-line rezervace – jednodenní návštěvníci 625 Kč / 25 EUR
On-line rezervace – turisté s přenocováním* 375 Kč / 15 EUR
Školní zájezdy - střední školy (po předchozí žádosti)** 375 Kč / 15 EUR
Školní zájezdy - mateřské a základní školy (po předchozí žádosti)*** 0 Kč / 0 EUR

Kompletní ceník BUS-STOP od 1. 6. 2019

Na busparkingu Český Krumlov je platba možná v hotovosti i platební kartou v Kč nebo EUR.


Důležitá telefonní čísla

Policie: 158
Městská policie: +420 380 766 308, 156
Hasiči: 150
Nemocnice: +420 380 761 911
Pohotovost: +420 380 717 646

Partner pro turistický servis v Českém Krumlově

Infocentrum Český Krumlov

náměstí Svornosti 2
Český Krumlov
E-mail: info@ckrumlov.info
WWW: www.ckrumlov.info