Bus Parking Český Krumlov

Busparking Český Krumlov - Otázky a odpovědi

Organizace zájezdových autobusů v Českém Krumlově

OBECNÉ:

Jak je možné rezervovat vjezd na bus-stop?

Před příjezdem zájezdových autobusů do Českého Krumlova je nutné vjezd na BUS-STOP rezervovat prostřednictvím on-line systému na www.busparking.cz/online. Pro každý zájezdový autobus tak je potřeba objednat časový slot pro vjezd na BUS-STOP, a to jak pro zajištění výstupu hostů při příjezdu do Českého Krumlova, tak pro zajištění nástupu hostů při jejich následném odjezdu z Českého Krumlova. 

Je umožněn vjezd na bus-stop bez předchozí on-line rezervace?

Provedení on-line rezervace je možné až do 30 minut před plánovaným využitím terminálu. Pro případ, že přesto přijede autobus bez předchozí on-line rezervace, je možné využití BUS-STOPu bez předchozí rezervace pouze za zvýšený poplatek 750 Kč / 1 vjezd z důvodu nedodržení pravidel organizace zájezdových autobusů.

Pokud přijede autobus bez on-line rezervace, může si poté svůj druhý vjezd, tj. vyzvednutí hostů, rezervovat on-line?

Ano, v případě, že autobus přijede bez on-line rezervace a vyloží hosty na BUS-STOPu za zvýšený poplatek 750 Kč, je možné, aby si poté časový slot pro vyzvednutí hostů rezervoval v on-line systému samostatně.

Platí částka za vjezd na bus-stop pro všechny autobusy nebo se liší dle velikosti autobusu?

Pro minibusy s celkovou kapacitou do 23 míst vč. řidiče je možné od 1. 4. 2023 obdržet slevový kód pro uplatnění v on-line rezervačním systému BUS-STOP. Slevový kód je poskytnut na základě žádosti zaslané na vyplněném formuláři nejpozději 7 dní před termínem příjezdu na e-mail: busstop@ckrumlov.info.

Formulář žádosti ke stažení zde.

Je na bus-stopu umožněno vyložení a naložení zavazadel hostů pro odvoz do hotelu?

Vyložení a naložení zavazadel hostů pro odvoz shuttle/taxi do hotelu není z časových důvodů a z důvodu zachování plynulosti dopravy na BUS-STOPu možné. Je však možné na parkovištích P-BUS a BUS PARKING.

Jsou na zpoplatněném bus-stopu k dispozici další služby pro čekající hosty?

Na BUS-STOPu je k dispozici bezplatné WC, wifi zdarma a odpočinková zóna s lavičkami.

ZPOŽDĚNÍ:

Jak dlouho se může autobus zdržet na bus-stopu?

Autobus může na terminálu BUS-STOP setrvat max. 20 min. od vjezdu na terminál.

Je možné v případě zpoždění měnit rezervovaný časový slot pro vjezd na bus-stop?

Ano, až do 30 minut před plánovaným příjezdem je možné bez poplatku posunout rezervovaný časový slot pro vjezd na BUS-STOP.

 

Systém BUS STOP toleruje příjezd až 40 minut před rezervovaným časem slotu a zároveň umožňuje pozdější příjezd o 40 minut. Celkové časový rámec pro využití 20minutového slotu je tedy 100 minut.

V praxi – příklad: slot je rezervovaný na 10:00 – 10:19 h = autobus může přijet na BUS STOP nejdříve v 9:20 h. Nejzazší čas pro vyčerpání 20minutového slotu je 11:00 h (celkové okno 100 minut = 40 minut před + 20 minut rezervovaný slot + 40 minut po konci rezervovaného slotu). Pozor z těchto 100 minut je možné uplatnit pouze slot 20 minut, překročení času stejně tak jako časového rámce je namístě zpoplatněno.

 

ON-LINE REZERVAČNÍ SYSTÉM:

Jaké časové sloty je možné rezervovat v on-line rezervačním systému?

Každou hodinu je možné v on-line rezervačním systému vybírat ze 3 pevných 20minutových časových slotů, tj. např. 9:00 - 9:20, 9:20 - 9:40, 9:40 - 10:00 atd.

Jaká je kapacita rezervací v on-line systému?

Na žádost velkých dopravců byla pro bezproblémové odbavení většího počtu autobusů ve špičkách navýšena kapacita rezervací na maximální možný počet 7 míst. Tento krok však znamená, že není možné držet volné kapacity pro autobusy přijíždějící mimo on-line rezervační systém.

Kdo může provádět rezervace v on-line rezervačním systému?

V on-line rezervačním systému může provádět rezervace cestovní kancelář, dopravce i provozovatel ubytovacího zařízení.

Na jak dlouho dopředu je možné rezervovat časy příjezdů?

Využití výstupního a nástupního terminálu BUS-STOP je možné rezervovat na 12 měsíců dopředu.

Jak mohu provést rezervaci vjezdu na bus-stop za zvýhodněný tarif pro turisty s přenocováním?

Rezervaci vjezdu na BUS-STOP pro turisty s přenocováním je nutné provést v on-line systému na www.busparking.cz/online. Pro uplatnění tarifu pro turisty s přenocováním je nutné v průběhu provádění rezervace časového slotu pro příjezd a následně pro odjezd hostů v on-line systému zadat slevový kód. Slevové kódy obdrží cestovní kancelář od provozovatele ubytovacího zařízení, ve kterém turisté nocují. O slevové kódy žádá provozovatel ubytovacího zařízení nejpozději 7 dní před plánovaným příjezdem hostů na adrese busstop@ckrumlov.info.

Poskytuje provozovatel slevy na vjezd na bus-stop školním zájezdům? jakým způsobem je možno v tomto případě rezervovat vjezd na bus-stop?

Ano, provozovatel BUS-STOPu si vyhrazuje právo poskynout slevu na vjezd na BUS-STOP mateřským, základním, středním školám a vysokým školám. Pro uplatnění slevy na vjezd pro mateřské, základní, střední školy a vysoké školy je nutné v průběhu provádění rezervace časového slotu pro příjezd a následně pro odjezd žáků v on-line systému na www.busparking.cz/online zadat slevový kód. Slevové kódy obdrží škola na základě předem zaslané oficiální žádosti (žádost ke stažení zde) podepsané vedením školy a potvrzující, že se jedná o oficiální školní akci. Tuto žádost je nutné zaslat na e-mail busstop@ckrumlov.info s minimálním předstihem 7 dní před plánovaným příjezdem. Rezervaci v on-line systému může provést dopravce, cestovní kancelář či přímo škola.

Je možné v jedné objednávce objednat časový slot pro více vjezdů?

Ne. V jedné objednávce je možné objednat časový slot pouze pro jeden vjezd na terminál, tj. pro jeden zájezdový autobus je nutné provést dvě objednávky, jednu pro zajištění výstupu hostů při příjezdu a druhou pro zajištění nástupu hostů při odjezdu.

Jak je možné uhradit objednané časové sloty v on-line systému?

Platba musí být provedena za každý objednaný časový slot, tj. jedna platba pro výstup a druhá platba pro nástup hostů, a to výhradně prostřednictvím platební karty. Platba je možná v Kč i v EUR.

Je nutné v rámci on-line rezervace uvádět i spz autobusu?

Uvádění SPZ autobusu není při provádění objednávek v on-line systému nutné, QR kód se při vjezdu na BUS-STOP „spáruje“ s SPZ autobusu.

PARKOVÁNÍ AUTOBUSŮ:

Kde je možno odstavit prázdný autobus?

Pro odstavení prázdného autobusu jsou určena parkoviště autobusů, která se nacházejí v okrajových částech města. Lze využít centrální parkoviště P-BUS na Chvalšinské ulici 242 (cca 300 m od výstupního a nástupního terminálu BUS-STOP), a parkoviště BUS PARKING (cca 2000 m od výstupního a nástupního terminálu BUS-STOP) v Kaplické ulici 623.

Kolik stojí parkovné autobusů na 1 hodinu a 24 hodin?

Ceník parkování na centrálním parkovišti P-BUS Chvalšinská 242 naleznete na www.busparking.cz.

Ceník parkování na P-BUS od 1. 4. 2023

Parkoviště je vyhrazeno pouze pro BUS STOP zákazníky.

Cena parkování autobusu za každou započatou hodinu 100 Kč
Cena parkování za 1 den (24 hodin) 500 Kč

Ceník BUS-STOP od 1. 4. 2023

cena za 1 vjezd včetně DPH
On-line rezervace – jednodenní návštěvníci 625 Kč
On-line rezervace se slevovým kódem – turisté s přenocováním, škola, minibusy do 23 míst vč. řidiče 375 Kč
Zvýšený poplatek za vjezd bez předchozí on-line rezervace 750 Kč

Ceník služeb BUS-STOP od 1. 4. 2023

Na busparkingu Český Krumlov je platba možná v hotovosti i platební kartou v Kč nebo EUR.


Důležitá telefonní čísla

Policie
158
Městská policie
+420 380 766 308, 156
Hasiči
150
Nemocnice
+420 380 761 911
Pohotovost
+420 380 717 646

Partner pro turistický servis v Českém Krumlově

Infocentrum Český Krumlov

náměstí Svornosti 2
Český Krumlov

Tel: +420 380 704 622
E-mail: info@ckrumlov.info
WWW: www.ckrumlov.info